donderdag, 08 februari 2018 13:25

Onderzoek naar associaties tussen motivatie, lichaamsbeweging en gezondheid bij Chinese studenten: een perspectief van zelfdeterminatietheorie

Written by
Rate this item
(2 votes)

Wenxi Liu,1 Xianxiong Li,2 Ph.D; Nan Zeng,1 Ph.D; Nan Zeng,4 MEd; Mohammad Ayyub1; M.Ed; Kun Tao,4 PhD; Qingwen Peng,4 PhD;

  • 1. University of Minnesota, Twin Cities
  • 2. Hunan Normal University, School of Physical Education, Changsha, China
  • 3. Shenzhen Polytechnic University, Department of Physical Education, Shenzhen, China
  • 4 Huaihua University, School of Physical Education, Huaihua, China

Abstract

Deze studie was bedoeld om de associaties te onderzoeken tussen motivatie, fysieke activiteit en gezondheid bij studenten in stedelijke hogescholen in China. Achthonderdzevenentachtig studenten (521 vrouwen, M age = 20,51, SD = ± 1,67) werden gerekruteerd uit vier universiteiten in Zuid- en Zuid-centraal China. Motieven van de deelnemers (interesse / plezier, competentie, uiterlijk, fitness, sociale contacten, …) om aan fysieke activiteit deel te nemen werden gemeten met de "Motives for Physical Activities Measure" van Ryan et al. (1997), terwijl het gedrag van fysieke activiteit werd beoordeeld via de gevalideerde "International Physical Activity Questionnaires" (Chinese versie) (Macfarlane et al., 2007). De gegevens zijn verzameld in juni 2016 en 2017. Het totale metabole equivalent van de deelnemers (MET's) werd berekend als resultaat voor fysieke activiteitsgraad. Gemiddeld rapporteerden de deelnemers 412 METs (SD = 290,82) aan fysieke activiteit in de voorafgaande week. Correlaties suggereren dat alle motivatiecomponenten onderling matig of sterk gecorreleerd zijn (r = 0.37 - 0.74; p <0.01), en dat ze bescheiden significant correleren met fysieke activiteit (r = 0.12 - 0.24; p < 0.05). Regressieanalyses geven verder aan dat het hele model 24,5% van de variantie [F (5, 394) = 5.02, p <.01] verklaart wanneer de motieven worden gebruikt om het gedrag van fysieke activiteitsgraad te voorspellen. Opmerkelijk is dat de interesse/plezierbeleving van de deelnemers de enige significante en positieve voorspeller voor hun fysieke activiteit is(? = 0.23, p <0.01). Bevindingen suggereren dat Chinese studenten op wekelijkse basis relatief fysiek actief zijn. De interesse van studenten / plezier in de richting van fysieke activiteit blijkt een zeer belangrijk motief om fysieke activiteit in deze populatie te bevorderen. Het s daarom belangrijk dat sport-, gezondheids- en bewegingsprofessionals aangemoedigd worden om een gevarieerd uitdagend en plezierbelevingsgericht aanbod te creëren voor Chinese studenten om deze populatie te ondersteunen bij het ontwikkelen en onderhouden van een fysiek actieve levensstijl.

Meer lezen? Raadpleeg dan zeker The Journal " Teaching, Research, and Media in Kinesiology ", het online peer-reviewed internationaal tijdschrift dat zowel toegepaste als theoretische vraagstukken in Kinesology behandelt.

Neem gerust het volledige artikel door via deze link

Vertaling - Prof. Dr. Wouter Cools - Vrije Universiteit Brussel.

Read 696 times Last modified on donderdag, 08 februari 2018 13:27
Login to post comments