donderdag, 07 juni 2012 15:26

Leermap: Op school speel ik handbal! … Jij ook?

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Auteur: Lector Jan Boury van de hogeschool Katho-Reno

Een leerlijn handbal voor het lager en secundair onderwijs

Naast het maken van de gepaste leerstofkeuze moeten de leerinhouden in de goede volgorde worden geplaatst. Deze ordening van de leerstof begint vanuit vereenvoudigde spelen. Deze spelvormen hebben dezelfde spelidee als het 'doel'spel. Elk startpunt van een leerstofopbouw wordt immers bepaald door het vaardigheidsniveau van de leerlingen enerzijds en de spelvereisten van het beoogde einddoel of 'doel'spel anderzijds.

Daarom wordt er vertrokken van een structuuranalyse van het aan te leren handbalspel, nl. handbal is een doelspel waarbij het doelen van primordiaal belang is. En aangezien het heden ten dage binnen de lessen LO nog altijd meestal gaat over het aanleren van technische en tactische (spel)vaardigheden wordt vanuit dezelfde sportspelanalyse bepaald welke bewegingsvaardigheden belangrijk zijn en in welke volgorde.

Handbal in het lager onderwijs

Leerstofafbakening en ordening in het lager onderwijs

De lesinhouden

 • Les 1: het doelen vanuit stand, van keeperstrefbal naar chaosdoelenspel
 • Les 2: het doelen vanuit sprong, van stuitbal naar aufsetzerbal
 • Les 3: het doelen, van pilonbal naar bouncerbal
 • Les 4: de aanval opbouwen en de doelkans creëren d.m.v. samenspel, van zitvijfbal naar poortjesbal
 • Les 5: de aanval opbouwen en de doelkans creëren d.m.v. samenspel, van softhandbal naar beachhandbal
 • De lesvoorbereidingen lager onderwijs les 1
 • De lesvoorbereidingen lager onderwijs les 2
 • De lesvoorbereidingen lager onderwijs les 3
 • De lesvoorbereidingen lager onderwijs les 4
 • De lesvoorbereidingen lager onderwijs les 5

Handbal in het secundair onderwijs

Leerstofafbakening en ordening in het secundair onderwijs

De lesinhouden

 • Les 1: het doelen, het scoren met slagworp
 • Les 2: het doelen, het scoren met sprongworp
 • Les 3: de doelkans creëren d.m.v. samenspel
 • Les 4: de doelkans creëren d.m.v. alleenspel
 • Les 5: de aanval opbouwen d.m.v. samenspel
 • De lesvoorbereidingen secundair onderwijs les 1
 • De lesvoorbereidingen secundair onderwijs les 2
 • De lesvoorbereidingen secundair onderwijs les 3
 • De lesvoorbereidingen secundair onderwijs les 4
 • De lesvoorbereidingen secundair onderwijs les 5

 

Raadpleeg hier de volledige leermap ( met uitgewerkte lessen )

Maak ook gebruik van onze beeldbank handbal ( met zeer veel en duidelijke instructiefilmpjes)

Read 4703 times
Login to post comments