donderdag, 21 februari 2013 11:48

Een leven lang op-maat sporten

Written by
Rate this item
(0 votes)

Dr. Edwin Timmers

De nieuwe generatie senioren (geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig) heeft ervaren dat de sport in de afgelopen decennia sterk is veranderd. Velen zijn ook op dat gebied actief (geweest). Deze sportontwikkeling begon eind jaren zestig1. In de loop van de tijd is het aantal sportvormen sterk toegenomen, de sport gevarieerder geworden en voor onder andere ouderen toegankelijker. Sport was aanvankelijk vooral gericht op: competitie, wedstrijd en reglementering. Later ook meer op: onderling sporten, beleving en het op maat maken van regels. De nieuwe generatie heeft in ongeveer dezelfde periode binnen onderwijs- en werksituaties ervaren, dat het belangrijk is om meer zelfstandig en zelfverantwoordelijk te leren functioneren. Het zelf problemen oplossen, zelf kennis toepassen en jezelf een leven lang blijven ontwikkelen. Naast toename in sportervaring krijgt zo ook de kennis over het leren en ontwikkelen van het sporten steeds meer aandacht. Ongeveer een op de twee volwassenen sport graag en veel en wil zich zelfstandig op een sportgebied (bijvoorbeeld balsporten) ontwikkelen. Dat zelfregelend en elkaar begeleidend sporten gebeurt het beste in een vijftig plus sportclub2. Een medesporter is daarvan kartrekker, regelt en stimuleert de groep. Het samenwerkend leren en ontwikkelen is wat de hele groep doet.

Het vervolg van het artikel kan hier gelezen worden.

Read 2002 times
Login to post comments