zondag, 21 april 2013 11:10

Typering van een fysiek en mentaal actief leven: blijf leren en ontwikkelen tot je negenennegentigste!

Written by
Rate this item
(0 votes)

Dr. Edwin Timmers

De vijftig- en zeker de vijfenzestigplussers hebben, om midden in de samenleving te blijven staan, baat bij een fysiek en mentaal actieve leefstijl. Een vooral ondernemende leefstijl die ook nog eens gezond en zinvol is. De twee pijlers van die leefstijl is: (1) bewegen en sporten en (2) leren en ontwikkelen.

Bestaansgebieden

In elke levensfase ben je, in meer of mindere mate, op vier leefgebieden actief: werk, zorg, ontspanning en ontwikkeling. Deze kunnen elkaar overlappen. Zo kan ‘zorg’ voor een familielid ook tegelijk ‘werk’ zijn en is het functioneren als kartrekker bij een 50-plus club zowel ‘werk’ , ‘ontspanning’ als ‘ontwikkeling’. Per levensfase varieert het belang en de omvang aan taken of activiteiten van elk leefgebied. Zo is ‘werk’ is na je pensionering een vrije keuze, meestal onbetaald en in omvang beperkt. Elke vrije keuze geeft wel een persoonlijke verplichting, verantwoordelijkheid en verschilt in het plezier of genoegen dat het je geeft. ‘Werk’ en ‘ontwikkeling’ zijn voor een vijfenzestigplusser relatief nieuwe leefgebieden.

Lees het vervolg van het artikel hier

Read 1893 times
Login to post comments