donderdag, 09 mei 2013 20:10

Gaming in het onderwijs - Percepties van leerlingen en leerkrachten

Written by
Rate this item
(0 votes)

1. Inleiding

Gaming staat meer dan ooit in de belangstelling. De ontwikkeling van de multimediale pc/laptop, het internet en ook de groei van de ‘creative industry’ zijn hier mede-oorzaak van. Alhoewel ook de educatieve en serious games volop ontwikkeld worden, verspreiden de media heel wat negatieve berichten over gaming. Het aantal wetenschappelijke onderzoeken over gaming nemen in snel tempo toe, soms met uiteenlopende positieve en negatieve resultaten. Wat nog te weinig gebeurt, is het kaderen van die onderzoeken naar de specifieke aspecten die onderzocht worden, zoals bv. de doelgroep, maar ook de opdrachtgevers en financierders. Een onderzoek naar gaming door de ‘creative industry’ levert wellicht andere resultaten op dan een onderzoek door een universitaire onderzoeksgroep.

Om de mogelijkheden van educatieve games in een Vlaamse context te onderzoeken, verwierf [ED+ict] sedert 2008 een aantal onderzoeksprojecten, zoals:

 • PWO G4, Gimme Gimme Gimme a Game (2008)
  Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (KHLim)
 • SoE, Gamebased Learning (2009)
  Expertisenetwerk School of Education (KULeuven)
 • EFRO Gamehub (2010)
  Euregionaal Fonds voor de Regionale Ontwikkeling
 • Daphne CAVA-project (2010)
  Europese Commissie

Focus in deze onderzoeksprojecten is de verkenning van de educatieve en pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen van games in het onderwijs. Naast een literatuurstudie en state-of-the-art over games in het onderwijs, was een tweede logische stap een bevraging naar de gaming percepties bij leerlingen en leerkrachten. Zijn leerlingen en leerkrachten op de hoogte van de reeds ontwikkelde games en hun didactische mogelijkheden en beperkingen? Kunnen vakinhouden aangeleerd worden met games? En hoe zijn de percepties naar de stereotypen i.v.m. geweld en verslaving? Om hier een zicht op te krijgen werd in samenwerking met de HUB (Hogeschool Universiteit Brussel) een bevraging opgesteld en afgenomen bij een duizendtal leerlingen Secundair Onderwijs, driehonderd studenten lerarenopleiding en leerkrachten en een honderddertigtal leerlingen basisonderwijs.

Dit rapport behandelt de analyse van de resultaten van de twee eerste groepen meer in detail.

Interesse in het volledig rapport? Klik hier

Read 2384 times
Login to post comments