vrijdag, 10 januari 2014 10:19

Een vernieuwend voorstel i.v.m. het ontwerp van een lesvoorbereidingsformulier

Written by
Rate this item
(2 votes)
  • Aan de opleidingshoofden van de lerarenopleiding
  • Aan alle vakdidactici in de lerarenopleiding

 

Beste ,

Vanuit onze jarenlange ervaring met de lerarenopleiding ( Prof. E. Van Assche, KUL. Faber en Guy Van Damme leraar L.O. en stagementor) hebben wij een vernieuwend voorstel i.v.m. het ontwerp van een lesvoorbereidingsformulier.

Reeds jaren krijgen wij lesvoorbereidingen van uw studenten. Na selectie hebben wij een 2000-tal lesdocumenten opgenomen in onze databank ( voor kleuter, lager, secundair en buitengewoon onderwijs).

Meegaand met de ontwikkelingen op internet en de reeds beschikbare schat aan videobeelden in de videobank van www.sports-media.be en www.sports-media.org ( Engelstalig ) en bvb. op Youtube hadden wij graag uw studenten ( ± 50% van onze bezoekers zijn studenten ) gevraagd van hun lesvoorbereiding te visualiseren met verwijzing naar specifieke videobeelden ( met aanduiding van de tijd - begin en einde - van het te bekijken videofragment ) bij de voorgestelde activiteiten. Dit komt niet alleen ten goede van de leerlingen die voo r of tijdens de les via internet geïnformeerd worden over de lesseninhouden ( bv. gedurende een bepaalde onderwijsperiode); maar ook van de mentoren op de stageschool waar zij de les indienen en zullen geven en bovendien ook van de vakdidactici en supervisoren in de opleidingsinstituten. De feedback, beter de feed-before zal des te concreter kunnen gebeuren.

In bijlage: het ontwerp van het nieuwe lesdocument.

Het is U zeker opgevallen dat wij ( geïnspireerd door andere landen) activiteiten en organisatie verbinden en vooropstellen. Immers de laatste decennia werkt men overal met periodeplannen ( lang of kort) in een vooraf vastgelegde zaal/ terreinverdeling, met beperkingen in materiaal … dus ook met daaraan gekoppelde doelen en werkvormen. Deze twee kolommen worden ook met elkaar verbonden en kunnen des te concreter worden als de eerste twee kolommen duidelijk activiteits-beschrijvend zijn. Doelen zijn geen algemeenheden ( E.T. – O.D. ) maar zeer sterk activiteits- en groepsgebonden formuleringen die ook na de les(-periode) evalueerbaar kunnen zijn. Een totaal nieuwe kolom willen wij aan het lesdocument toevoegen nl. videoverwijzingen ( met vermelding van begin en einde van de te bekijken videofase). Hierdoor wordt een duidelijk beeld van de intenties van de student gegeven. De student zal moeten zoeken en kiezen en eventueel tekstueel moeten aanvullingen geven bij zijn videoverwijzing.

Met dank voor uw aandacht. Wij verwachten graag uw reacties op dit voorstel. Om te reageren: gelieve hierop te klikken

Met vriendelijke groet,

Prof. Em. Erik Van Assche en leraar en mentor Guy Van Damme

Read 1664 times
Login to post comments