maandag, 01 december 2014 09:28

Lichamelijke opvoeding. Een vakconcept: behouden en vernieuwen.

Written by
Rate this item
(3 votes)

Auteur: Erik Van Assche

Actualiteit ?

Twintig jaar, na de lancering van de Eindtermen/ Ontwikkelingsdoelen en vakoverschreidende eindtermen ( E.T., O.D., V.O.E. ) is het nuttig om ons vragen te stellen.

  • Wat hebben de leerplannen Sec. ond. van de verschillende onderwijsnetten met het vakconcept achter de E.T., O.D. en V.O.E aan vernieuwing gebracht ?
  • Hoe hebben de vakgroepen L.O. in het Sec. ond. de vernieuwing in hun schoolwerkplan uitgewerkt ?
  • Welke nieuwe werkvormen hebben leerkrachten L.O. in hun lessen uitgetest ?

In een publicatie in de reeks “ Cahiers voor didactiek”, zette Prof. E. Van Assche reeds in 1998 enkele mogelijkheden op een rij. Daarvoor verwees hij naar een aantal interessante auteurs.

Wat is uit dit gedachtengoed in de lerarenopleidingen in de onderwijspraktijk gerealiseerd ?

Studenten uit de lerarenopleidingen kunnen voor hun bachelor- of masterproef de vernieuwingen vanuit het vakconcept (E.T., O.D. en V.O.E ) gaan bevragen, observeren, registreren …

Dat zowel in de opleidingsinstituten als bij de leraren in de praktijk. Dit cahier is een nuttig vertrekpunt.

Het ganse cahier kan hier geraadpleegd worden

Read 2358 times
Login to post comments