Lesvoorbereidingen & partners

Partners

 • Word onze partner!

   

  Wat leuk dat je partner wilt worden van Sports Media

  Om een partner te worden van Sports Media moet je aan een paar voorwaarden voldoen:

  • Je website moet inhoudelijk gerelateerd zijn aan onze site, of op een andere manier aantrekkelijk zijn voor onze doelgroep.
  • Geen commerciële website.
  • Voor je de website aanmeld heb je onze onderstaande logo en tekst op je website geplaatst, met een link verwijzing naar http://www.sports-media.be
  • Je hebt een banner of logo beschikbaar, voor op onze site in het formaat 154/88 en een korte introtekst ( zie voorbeeld hieronder ).

  Voldoe je aan deze eisen, neem dan contact met ons op via deze email. Stuur hier in mee je website URL, logo, introtekst en je contact gegevens.

  Komt uw site - na een bezoekje van ons – in aanmerking om partner te worden, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op voor de afronding.

  Wat willen wij bereiken met een partnership? Vooral samenwerking op inhoudelijk vlak!

  Iedere organisatie is gespecialiseerd in één of meerdere domein(en). Door een partnership aan te gaan willen wij de knowhow van alle partners actief kenbaar maken aan onze leden. Onze partners mogen info over hun expertise en gerelateerd aan onze doelgroepen via onze nieuwsbrief publiceren. Zo hopen wij onze lezers korter bij de experts te brengen. Via deze info zullen onze leden ook de site van de partner leren kennen en bezoeken.

  Ons doel van een partnership: Knowledge sharing is the Learning, Learning is the Knowledge Sharing and sharing is all about helping others !


   

   

  Sports Media is een interactieve portaalsite voor fysieke activiteiten, kwalitatief in al haar vormen, voor en door experten, voor instellingen en organisaties betrokken met sport, fysieke- en gezondheid activiteiten. De site is ‘inhoudelijk gericht op het brede onderwijsveld’, van het lager onderwijs naar hogescholen/universiteiten. Sports Media is in Vlaanderen en Nederland, wel bekend. Geregistreerde leden kunnen gebruik maken van de databank van meer dan 2000 kwalitatieve lesvoorbereidingen. Maar ook de gratis aangeboden diensten zoals de artikelen, beeldbank en vakkundige links kunnen voor LO-’ers en anderen de moeite waard zijn.

   


   

 • Onze partners

  Structurele partners

   

  Gym Wijzer! ® is een web-based applicatie of ook App genoemd, dat mogelijkheden biedt tot aanleren en ondersteuning van sport- en speltechnieken. Met behulp van het laten zien van een bepaalde ‘voorbeeldig’ uitgevoerde beweegtechniek/vaardigheid (als video in het programma) ziet de leerling hoe een nieuwe techniek aangeleerd of ingeoefend kan worden. Het doel hiervan is dat leerlingen met behulp van een laptop of tablet, ongeacht het besturingssysteem, zelfstandig bewegingsactiviteiten eigen kunnen maken.

   


   

  Deze vakcommunity dient als platform voor communicatie en de mogelijkheid tot uitwisseling van lesmateriaal en andere informatie . Word gratis lid !

   


   

  ICES vzw wil de brede sportwereld stimuleren tot een ethische bewustwording, door het realiseren van een kenniscentrum, waarbinnen informatie vergaard en verspreid wordt, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over sportethiek, op good practices en waarbij begeleiding en opleiding voorzien worden voor alle actoren en stakeholders die het sportgebeuren gestalte geven.

   


   

  OLDACTION is een beweging van en voor 50-plussers. Deze vormen de nieuwe generatie senioren die zijn geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig. Velen van hen willen midden in de samenleving (blijven) staan, ondernemend zijn, veel bewegen of sporten, zelf en samen veel leren en ontwikkelen.

   


   

  De vacaturesite Sportcareers bleek de missing link tussen mensen die bewust kiezen voor de sportsector als hun uitverkoren werkterrein en werkgevers die op zoek zijn naar gemotiveerde medewerkers met kennis van en passie voor sport.